Essence Project 3

ESSENCE Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej

10 partnerów pochodzących z regionów o różnych uwarunkowaniach oraz dysponujących różnym doświadczeniem stoją przed takim samym problemem : w jaki sposób rozwiązać zagadnienie braku efektywności w działaniu przedsiębiorstw.

W związku z tym 6 ŚRODKOWOEUROPEJSKICH regionów podjęło współpracę w celu znalezienia wspólnego rozwiązania tego problemu, poprzez bardziej wydajne wykorzystanie oraz integrację eUsług w procesach biznesowych dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności firm na dzisiejszym rynku.

Poprzez udział w projekcie ESSENCE, partnerzy stworzą platformę teleinformatyczną oferującą rozwiązania dla MŚP w zakresie ich wydajności transportowej, usunięcia zagrożeń dla środowiska, dążąc w konsekwencji do przezwyciężenia ich obecnego deficytu oraz zwiększenia swojej konkurencyjności.

Projekt ESSENCE realizowany jest od lipca 2012 do grudnia 2014 w ramach Programu dla Europy Środkowej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Partnerstwo w Projekcie:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Polska) jako Partner Wiodący,
Instytut Logistyki i Magazynowania (Wielkopolska, Polska),
Prowincja Bolonia (Emilia-Romania, Włochy),
Fundacja Instytutu Transportu i Logistyki (ITL) (Emilia-Romania, Włochy),
S.A.T.A. srl (Emilia-Romania, Włochy),
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Lipsk-Halle, Niemcy),
Uniwersytet w Lipsku (Leipzig-Halle, Niemcy),
AREA m Styria GmbH (Styria, Austria),
Agencja Rozwoju SINERGIJA (Region Pomurje, Słowenia),
ICEG Badania i Polityka Public Benefit Nonprofit Plc (Kőzep-Magyarorszag, Węgry).


Central Europe Cooperating for successEuropean Union European Regional Development Fund
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.