Essence Project 109

Szanowni Państwo,

w efekcie realizacji projektu ESSENCE utworzony został prototyp platformy logistycznej, która z założenia ma pomagać firmom w kształtowaniu własnych sieci dostaw, koordynowaniu i kierowaniu nimi, optymalizowaniu zaangażowanych środków transport oraz ewaluowaniu zjawisk wywołujących niedogodności.

Testy prototypu trwały w Wielkopolsce w czerwcu i lipcu 2014 r., a udział w nich brały wybrane firmy z regionu. Obecnie, po uwzględnieniu poprawek z pierwszego okresu testowania, mają Państwo możliwość samodzielnego zapoznania się z Platformą ESSENSE, oceny czy jest ona przydatna w prowadzonej przez Państwa dzialalności i podzielenia się z nami swoimi uwagami co do funkcjonalności tego narzędzia.

Mamy nadzieję rozwijać naszą Paltformę w przyszłości, aż stanie się ona w pełni funkcjonalnym narzędziem.

Zapraszamy zatem do testów naszej

PLATFORMY ESSENCE

 

W celu uzyskania unikalnego logina i hasła prosimy o kontakt z zespołem projektu ESSENCE: jakub.szymarek@umww.pl.

Instrukcję obsługi prototypu Platformy ESSENCE znajdą Państwo tutaj.

 

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z zespołem ESSENCE, który chętnie odpowie na każde pytanie związne z funkcjonowaniem platofrmy i projektem.

Central Europe Cooperating for successEuropean Union European Regional Development Fund
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.