Essence Project 44

Cilji

Splošni cilj projekta je ustvariti IKT platformo, ki bo pomagala podjetjem za bolj učinkovito upravljanje s transportom, zmanjšala obremenjevanje okolja, odpravila dosedanje pomanjkljivosti v malih in srednje velikih podjetij (MSP) in povečala njihovo produktivnost ter konkurenčnost.

Malim in srednje velikim podjetjem bo omogočila prilagoditev in uskladitev, z ozirom na posamezni primer, na podlagi enotnega delovanja. Tako bodo lahko posamezna MSP, brez omejitev svobodno vstopala in zapuščala sistem ter izbirala in uporabljala internetne storitve glede svoje potrebe.

ESSENCE  rešuje ta vprašanja preko razvoja e-poslovnja, e-mreženja in e-logističnih storitev, kot temelj za konkurenčnost in gospodarski razvoj.

E-Storitve vključujejo: komuniciranje, kataloge, oblikovanje poslovnih mrež - načrtovanje - delovanje, upravljanje dokumentov in oceno uspešnosti. Ponuja promocijo in inteligentno uporabo IKT in ne-tehnične rešitve za podjetja.

 

Central Europe Cooperating for successEuropean Union European Regional Development Fund
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.