Essence Project 42

Cele

Ogólnym celem projektu ESSENCE jest stworzenie platformy ICT ułatwiającej przedsiębiorstwom zwiększanie efektywności ich transportu oraz zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko, a także przezwyciężenie występujących obecnie niedostatków w MŚP oraz zwiększenie ich produktywności i konkurencyjności.

MŚP otrzymają możliwość skonfigurowania indywidualnego modelu współpracy sieciowej w ramach ogólnych ram współpracy. MŚP będą mogły dołączać do systemu i go opuszczać wedle uznania, bez żadnych ograniczeń, a w trakcie członkostwa w systemie – wybierać interesujące ich eUsługi i korzystać z nich kiedy chcą. Projekt ESSENCE zajmuje się powyższymi kwestiami opracowując usługi eBiznesu, eSieci i eLogistyki będące podstawą dla konkurencyjności i rozwoju gospodarczego.

Przede wszystkim istotne jest określenie eUsług, jako że istnieje kilka różnych definicji:

„Ideą eUsługi (skrót od: „elektroniczna usługa”) jest jedno konkretne zastosowanie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w różnych obszarach.“

Jednakże przedstawienie dokładnej definicji eUsługi jest trudne, ponieważ badacze używają różnych definicji opisując eUsługi. Mimo tych różnych definicji można stwierdzić, że wszystkie one zgadzają się co do roli technologii w ułatwianiu realizacji usług, co sprawia, że stają się bardziej elektroniczne. EUsługi obejmują: komunikację, katalogi, kształtowanie sieci biznesowych – planowanie – funkcjonowanie, zarządzanie dokumentacją i oceną wydajności, oferowaniem promowania oraz inteligentnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poza-technicznych rozwiązań dla firm.

Central Europe Cooperating for successEuropean Union European Regional Development Fund
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.