Essence Project 12

Lepszy dostęp do technologii to sukcesu MŚP

Projekt ESSENCE kierowany jest do przedsiębiorstw działających w różnych sektorach ze wsparciem partnerów, dostawców i podwykonawców, tworzących dużą liczbę sieci współpracy. Przewodzą swoim własnym sieciom zaopatrzenia oraz jednocześnie występują w charakterze dostawców lub podwykonawców dla klientów wyższego poziomu. Działając w tych rolach zainteresowane firmy normalnie zaspakajają swoje oczekiwania, lecz brak efektywności wynika z ograniczonych możliwości inwestycyjnych oraz trudności operacyjnych będących skutkiem ich słabego dostępu do wiedzy oraz dopasowanych rozwiązań teleinformatycznych.

Główną barierą w rozwiązaniu tych problemów oraz w uwalnianiu potencjału firm pozostaje rynkowa nieobecność oferty rozwiązań teleinformatycznych odpowiadających oczekiwaniom. Pojawia się potrzeba wsparcia ich procesu decyzyjnego w zakresie wykorzystania urządzeń teleinformatycznych w działalności gospodarczej. Poza tym, biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, wiele firm obniża swój budżet na działania teleinformatyczne oraz minimalizuje liczbę lub rezygnuje z realizacji projektów.

Wyzwala to potrzebę zdecydowanych działań w tym obszarze, poprzez przyjęcie przez firmy modelu bardziej efektywnej współpracy zwiększenia dostępności do bazy wiedzy i adekwatnych usług elektronicznych. Inaczej mówiąc, biorąc pod uwagę ich zdolności produkcyjne i eksportowe w odniesieniu do wysokiej jakości produktów, jak również umiejętności dostosowania się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych, ryzykują utratę swojej rynkowej pozycji, o ile nie będą podnosić swojej wydajności pracy dzięki stałemu wdrażaniu procesów innowacyjnych.

Projekt ESSENCE mierzy się z tymi problemami krytycznymi poprzez rozwój i rozmieszczanie rozwiązań bazujących na prostym i wolnym dostępie przedsiębiorstw do wiedzy, nowych modeli organizacyjnych oraz inteligentnych usług elektronicznych. Proponowane rozwiązanie pomoże każdemu z nich w kształtowaniu własnych sieci dostaw, koordynowaniu I kierowaniu nimi, optymalizowaniu zaangażowanych środków transport oraz ewaluowaniu zjawisk wywołujących niedogodności.

Na platformie ESSENCE znajdziemy następujące funkcje:

  • kanały komunikacji opierające się na usługach chatu/voip, dostępie mobilnym i generowaniu automatycznym wiadomości;
  • katalog elektroniczny obejmujący profil i ofertę MŚP, mechanizm budowy zaufania oraz kojarzenia ofert popytu;
  • kształtowanie sieci w oparciu o modelowy proces dystrybucji oraz symulację rozwiązań hipotetycznych;
  • planowanie sieci począwszy od zarządzania zamówieniem do przydziału zadania i optymalizacji transportu;
  • działanie sieci z monitorowaniem procesu i transportu oraz podejściem wyjątkowym; jak również
  • zarządzanie dokumentacją biznesową uwzględniającą tworzenie dokumentacji, wymianę i tłumaczenie.
  • Baza wspólnej wiedzy będzie obejmować:
  • wielojęzyczną folksonomię (kategoryzację treści z wykorzystaniem dowolnie dobranych słów kluczowych) terminów technicznych określających produkty i ich główne cechy,
  • wielojęzyczną ontologię (hierarchizację) koncepcji i terminów wspierającą automatyczne tłumaczenie dokumentów biznesowych, jak również
  • uaktualnione wskaźniki wykonania dla przedsiębiorstw, sieci i platform współpracy.

Metoda ESSENCE opiera się o partnerstwo instytucji prywatnych i publicznych z Polski, Włoch, Niemiec, Austrii, Węgier oraz Słowenii. Partnerzy reprezentują różne obszary działania: począwszy od lokalnych/regionalnych instytucji władz publicznych odpowiedzialnych za tworzenie polityki, organizacji wsparcia biznesu, kończąc na jednostkach badawczych i rozwoju technologii, mających związek z logistyką, transportem oraz usługami teleinformatycznymi.

Partnerzy projektu ESSENCE pragną wspierać lokalne/regionalne władze publiczne oraz znaczących interesariuszy w ich roli inicjatorów innowacji eBiznesu, eSieciowania oraz eLogistyki w ramach ich polityki promocji praktycznych rozwiązań teleinformatycznych oraz eUsług na rzecz rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.

Codzienna realizacja projektu wdrażana jest poprzez sześć pakietów roboczych:
Pakiet roboczy 1: Zarządzanie i koordynacja projektu.
Pakiet roboczy 2: Komunikacja, promocja i zarządzanie wiedzą.
Pakiet roboczy 3: Wspólna strategia kształtowania i wzmacniania sieci MŚP.
Pakiet roboczy 4: Transnarodowe eUsługi dla sieci MŚP.
Pakiet roboczy 5: Pilotaż eUsługi w sieciach MŚP.
Pakiet roboczy 6: Wspólne zarządzanie dostawami eUsług dla sieci MŚP.

Central Europe Cooperating for successEuropean Union European Regional Development Fund
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.