Essence Project 20

Działania

ESSENCE bazuje na:

  • networkingu istniejących inicjatyw ICT w zakresie budowania potencjału,
  • budowie wielojęzycznej bazy wiedzy związanej z biznesem i współpracą,
  • rozwoju łatwo dostępnych eUsług,
  • tworzeniu infrastrukturalnych platform e-usług w różnych regionach,
  • tworzeniu ponadnarodowych działań pilotażowych obejmujących różne sektory przemysłu,
  • tworzeniu ponadnarodowych inicjatyw rozpowszechniania i budowania potencjału.
Central Europe Cooperating for successEuropean Union European Regional Development Fund
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.