Essence Project 92

PartnerzyPartnerstwo w ramach projektu ESSENCE było otwarte na  władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, odpowiedniki organów publicznych (np. stowarzyszenia, uniwersytety), instytucje prywatne, w tym prywatne firmy posiadające osobowość prawną i organizacje międzynarodowe.


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolska, Polska) jako Partner Wiodący:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest organem wykonawczym samorządu regionalnego wdrażającym wybrane programy, projekty i strategie rozwoju.

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILIM) (Poznań / Polska) jest powszechnie uznawany za centrum kompetencji logistycznych w Wielkopolsce. Jest to interdyscyplinarna państwowa jednostka naukowo-badawcza.


Prowincja Bolonia (Emilia-Romania, Włochy):
spełnia ważną rolę w zakresie planowania przestrzennego, infrastruktury, rozwoju lokalnego i usług dla przedsiębiorstw. Prowincja ta ma głęboką wiedzę o systemie przedsiębiorczości i innowacji;
co więcej, posiada ścisłe powiązania z głównymi podmiotami lokalnymi.


Instytut Transportu i Logistyki Fundacji (ITL) (Emilia-Romania, Włochy):
to jednostka głęboko zaangażowana w wiele projektów logistycznych, posiadająca umiejętności
i know-how w zakresie logistyki MŚP, rynku logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych dla węzłów logistycznych. ITL posiada przewodnictwo
w Europejskiej Sieci Centrów Kompetencji w Logistyce. ITL jest organizacją non-profit posiadającą  misję publiczną. ITL opiera się na sieci 3 współpracujących operacyjnie siedzib: w regionie Emilia-Romania (Włochy): Bolonia, Piacenza i Rawenna.

 
S.A.T.A. Zaawansowana technologia srl aplikacji (Emilia-Romania, Włochy):
SATA jest software house z siedzibą w Modenie w 1983.Its Osobliwością jest możliwość studiowania, projektowania, prototypu i realizacji innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla różnych obszarów zastosowań, zwłaszcza w transporcie i logistyce, zaawansowanego zarządzania dokumentami poprzez inteligentne przechwytywanie danych, rozpowszechnione planowanie
i optymalizację pracy dla sieci MŚP.

 

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Lipsk-Halle, Niemcy):
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH jest spółką projektową Agencji Miasta Lipska oraz dystryktów Lipska i środkowej Saksonii (NUTS III, władze publiczne), która została stworzona specjalnie w celu pozyskania środków europejskich oraz wsparcia lokalnych władz publicznych regionu 
w uczestnictwie w programach UE.

Uniwersytet w Lipsku (Leipzig-Halle, Niemcy):
Uniwersytet w Lipsku prowadzi opracowania międzynarodowych e-Usług dla sieci MŚP, zapewnia pomoc podczas testowania wersji beta e-Usług  oraz podczas zadań prowadzących do realizacji etapu pełnej obsługi e-Usług. Wysoko  doświadczony zespół badawczy Logistyki Służby Inżynierii
i Gospodarki przyczyni się do rozpowszechniania wyników projektu ESSENCE.


AREA m Styria GmbH (Styria, Austria):
AREA m Styria GmbH została założona na podstawie współpracy między gminami w celu zapewnienia trwałego wsparcia dla rozwoju gospodarczego technologicznego regionu wschodniej części Górnej Styrii. Jest to wirtualne centrum marketingu międzynarodowego w regionie , działające w oparciu
o jego unikalne kompetencje, kluczowe w zakresie technologii i materiałów.

 
Agencja Rozwoju Sinergija (Pomurje Region, Słowenia):

Agencja Rozwoju Sinergija jest ośrodkiem referencyjnym dla promocji e-biznesu wśród MŚP w regionie Pomurje. Działa od 2002 roku, zatwierdzona przez jednostkę państwową  Republiki Słowenii do spraw przedsiębiorczości i inwestycji zagranicznych - JAPTI (PCMG).

 
ICEG polityki badań i pożytku publicznego non-profit Plc (Kozep-Magyarorszag, Węgry):
ICEG R & P została założona przez naukowców, którzy zdają sobie sprawę, że istnieje potrzeba niezależnego i zwiększonego przepływu informacji kierowanej do szerokiej publiczności, dotyczącej głównych trendów społeczno-gospodarczych formułowanych przez politykę UE, jak również codziennego życia gospodarczego.

 

Central Europe Cooperating for successEuropean Union European Regional Development Fund
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.